Poprzednie realizacje

B. Przykłady ukończonych inwestycji

Od dnia założenia firmy do dnia dzisiejszego P.H.U Mirosław Szczepek zrealizowała kilka inwestycji deweloperskich miedzy innymi:

1. „LIMANOWSKIEGO” – inwestycja obejmująca budynek z 20 lokalami mieszkalnych oraz garaż

podziemny zlokalizowanych  przy ulicy Limanowskiego 2b w Mińsku Mazowieckim. Budowa została rozpoczęta w kwietniu 2007 roku, a zakończona w maju 2008 roku. Prawomocne pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w dniu 23 września 2008 roku. Poniżej  zdjęcia obrazujące zakończoną inwestycję wykonane w lipcu 2011 roku.

2.„WYSZYŃSKIEGO nr 2” – inwestycja obejmująca budynek z 15 lokalami mieszkalnymi , 2 lokale usługowe oraz garaże naziemne, zlokalizowane  przy ulicy Wyszyńskiego 2 w Mińsku Mazowieckim. Budowa została rozpoczęta w maju 2011 roku, a zakończona we wrześniu 2012 roku. Prawomocne pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w dniu 31 listopada 2012 roku. Poniżej  zdjęcia obrazujące zakończoną inwestycję wykonane w marcu 2013 roku.

3.„WYSZYŃSKIEGO nr 4” – inwestycja obejmująca budynek z 11 lokalami  mieszkalnymi 7garaży naziemnych , zlokalizowanych   przy ulicy Wyszyńskiego 2 w Mińsku Mazowieckim. Budowa została rozpoczęta w kwietniu 2013 roku, a zakończona w styczniu  2014 roku.

Do dnia sporządzenia niniejszego prospektu nie prowadzono żadnych postępowań egzekucyjnych i nie spodziewamy się wszczęcia takich postępowań.

Mińsk Mazowiecki, 20.11.2016r.